różnicowanie głosek szumiących

Prezentowana pomoc logopedyczna wspomoże rozróżniać głoski /cz/ i /c/. Ćwiczenie to wspiera rozwój mowy, a w szczególności prawidłową artykulację głosek oraz doskonalą słuch fonemowy.

Sposób przeprowadzenia ćwiczenia: Celinka i Czarek mają zamiar zrobić w swoich pokojach porządki. Co znajdą w pokojach?

Zadaniem dziecka jest znalezienie i nazwanie wszystkich rzeczy, a następnie posegregowanie przedmiotów, które nie powinny zostać w pomieszczeniu.

Karty pracy:

1) Pokój Celinki

2) Pokój Czarka

3) Rzeczy Celinki. Materiał obrazowo-wyrazowy głoska /c/

4) Rzeczy Czarka. Materiał obrazowo-wyrazowy głoska /cz/

5) Materiał – wszystkie głoski /cz/ i /c/ do wycięcia i segregowania przez dziecko.

 

Źródło: Grafika pokojów Czarka i Celinki Szkoła plik wektorowy utworzone przez brgfx - pl.freepik.com

 

Logopeda Adrianna Zbińska

Adrianna Zbińska

Logopeda