Komunikacja z rodzicamiKrótko o szkoleniu: 

Panowanie nad swoimi emocjami i właściwa komunikacja wspomagają prawidłowe relacje interpersonalne z rodzicami, opiekunami. Podczas warsztatów pracować będziemy nad świadomym komunikowaniem, radzeniem sobie z emocjami negatywnymi podczas prowadzeniem trudnych rozmów.

Korzyści ze szkolenia: 

Podczas warsztatów pracować będziemy nad świadomym komunikowaniem, radzeniem sobie z emocjami negatywnymi podczas prowadzeniem trudnych rozmów.

Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy: 

Po szkoleniu Uczestnicy będą:
• Wiedzieli, na jakie elementy zwrócić uwagę podczas komunikacji
• Dbali o prosty, czytelny i rzetelny przekaz, występując zarówno w roli nadawcy, jak i odbiorcy
• Wiedzieli, dlaczego ludzie mają odmienne potrzeby związane z przyswajaniem informacji
• Umieli zadbać o swoje emocje i wpływać pozytywnie na emocje drugiej strony
• Umieli prowadzić konstruktywną dyskusję, pamiętając o kilku ważnych narzędziach, takich jak docenianie, dopytywanie, szukanie punktów wspólnych i parafrazowanie
• Wiedzieli czym naprawdę jest asertywność
• Komunikować się w różnych sytuacjach w sposób asertywny.

Uczestnicy: 
Szkolenie polecane jest dla terapeutów, pedagogów i logopedów, którzy zainteresowani są doskonaleniem umiejętności związanych z efektywną komunikacją z rodzicami, opiekunami.
Program: 
 1. Postawy i zachowania ułatwiające i utrudniające dobrą komunikację   
  1. Od intencji do interpretacji - model komunikacji nastawiony  na współpracę z innymi
  2. Rodzaje barier komunikacyjnych
  3. Możliwości przeciwdziałania barierom uniemożliwiającym efektywne komunikowanie
  4.  Precyzja komunikatu: zwięzłość, prostota, czytelność, interaktywność.
  5. Cztery poziomy komunikacji wg F. S. von Thuna
  6. Analiza transakcyjna Erica Berne'a
 2. Efektywna komunikacja - narzędzia
  1. Aktywne słuchanie: znaczenie i techniki aktywnego słuchania – parafraza, odzwierciedlenie,
  2. Rozmowa
   • Dostrojenie się do drugiej osoby – poziom werbalny i niewerbalny
   • Pytania – rodzaje i funkcje pytań
   • Wyrażanie intencji jako sposób budowania kontaktu z ludźmi
   • Argumentacja, udowadnianie, czy prezentowanie?
  3. Informacja zwrotna: Cechy dobrej informacji zwrotnej i jej funkcje
  4. Komunikaty typu „ty” i komunikaty typu „ja” - ćwiczenia
 3. "Trudni" ludzie, czy trudne sytuacje
  1. Dlaczego ludzie się zachowują nie tak jak sobie tego życzymy?
  2. Zwroty i wyrażenia, których warto unikać w kontakcie z rodzicami, opiekunami
  3.  „Poznajmy się” - analiza przypadku
  4. Techniki asertywne: Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami? - omówienie ćwiczenia

Terminy i zapisy na szkolenie:

05.10.2019, Poznań, 250 zł brutto (203,26 zł netto) Zapis na ten termin

26.10.2019, Warszawa, 250 zł brutto (203,26 zł netto) Zapis na ten termin

24.11.2019, Wrocław, 250 zł brutto (203,26 zł netto) Zapis na ten termin