Pomoc logopedyczna - kontynuowanie i uzupełnianie szeregów.

Może być uzupełnieniem do materiału Lista Lucynki. Utrwalanie głoski /l/.

Ćwiczenia szeregowania to ćwiczenia lewopółkulowe doskonalące analityczne i logiczne myślenie, pozwalające wyodrębniać reguły.

Sposób przeprowadzenia ćwiczenia: Dziecko układa lub uzupełnia obrazki według reguły:

  • od najmniejszego do największego,
  • od największego do najmniejszego.

 

Logopeda Adrianna Zbińska

Adrianna Zbińska

Logopeda