karty_pracy
Materiał wyrazowy do utrwalania głoski /cz/. Karty pracy (35 sztuk) w formacie pdf do samodzielnego wydruku.
Cena: 15 zł. Faktury VAT. Zamówienia na adres: logopeda@baas,pl
Karty pracy:
1) Obrazki kolorowe do opowieści fabularyzowanej – 8 sztuk (1:Czapla, kaczka i klacz naradzają się w lesie; 2: Szykujemy się na wyprawę; 3: Czarodziej zaczarował królewicza. Zamek czarodzieja; 3: Czapla, kaczka i klacz spotykają czarodziejkę; 5: Czapla, kaczka i klacz szukają drogi; 6: Spotkanie z brodaczem; 7: Pieczara Czarodzieja; 8: Uwolnienie królewicza
2) Karta pracy - sylaby: 8 sztuk
3) Materiał wyrazowy /cz/ w nagłosie – 1 karta ( 12 obrazków)
4) Materiał wyrazowy /cz/ w śródgłosie – 1 karta ( 12 obrazków)
5) Materiał wyrazowy /cz/ w wygłosie – 1 karta ( 12 obrazków)
6) Karta pracy – utrwalanie wyrazów – 1 karta
7) Karty pracy – dzielenie na sylaby: 6 sztuk (36 wyrazów)
8) Karty pracy- Zestawy dwuwyrazowe. Co zobaczył badacz? – 6 sztuk i wskazówki czarodziejki – 1 sztuka
9) Zdania z głoską /cz/ - 3 karty pracy
10) Karty do memory i Piotrusia (materiał wyrazowy i zdania) – 24 sztuk +1(Piotruś – czarodziej)
11) Instrukcja – 1 sztuka
slajd
Obrazy

 

Logopeda Adrianna Zbińska

Adrianna Zbińska

Surdologopeda, logopeda