umiejętności trenerskieSzkolenie dedykowane logopedom, pedagogom, terapeutom, którzy chcą prowadzić zajęcia dla osób dorosłych.

Program zajęć nastawiony jest głównie na zdobycie umiejętności projektowania szkolenia i komunikacją z grupą.

Korzyści ze szkolenia: 

• Nabycie umiejętności projektowania szkolenia
• Poznanie metod i technik treningowych
. Uświadomienie roli trenera w procesie grupowym
• Nabycie umiejętności poprowadzenia efektywnego szkolenia
• Nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
Struktura szkolenia:
praca warsztatowa 90%
miniwykłady 10%

Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy: 

Zdobycie umiejętności projektowania szkolenia, w tym projektowania ćwiczeń zgodnie z założonym celem szkoleniowym.

Uczestnicy: 
Szkolenie dedykowane logopedom, pedagogom, terapeutom, którzy chcą prowadzić zajęcia dla osób dorosłych.
Program: 
 1. Specyfika uczenia się dorosłych
  1. Zasady nauczania osób dorosłych - koncepcja Malcolma Knowlesa
  2. Style nauczania
  3. Test na poznanie własnego stylu uczenia się
 2. Projektowanie szkolenia
  1. Etapy realizacji szkolenia
  2. Formułowanie celów szkoleniowych
  3. Planowanie sesji szkoleniowych
  4. Planowanie sesji ćwiczeniowych
 3. Rodzaje metod warsztatowych
  1. Metody szkoleniowe
  2. Skąd czerpać pomysły do ćwiczeń?
  3. Projektowanie ćwiczeń i wydawanie instrukcji do ich wykonywania
  4. Struktura omawiania ćwiczeń - model
  5. Materiały szkoleniowe dla uczestników
 4. Ćwiczenie: scenariusz szkolenia - jak napisać scenariusz szkolenia
 5. Przygotowanie materiałów szkoleniowych
 6. Prawa autorskie.
 7. Komunikacja z grupą
  a)    Postawy trenera i ich odbiór przez uczestników szkolenia
  b)    Ćwiczenie: Zwroty, wyrażenia, których warto unikać podczas prowadzenia szkoleń
  c)    Udzielanie informacji zwrotnych – podczas szkoleń.    

 8. Praca z grupą szkoleniową
  a)    Rola prowadzącego na poszczególnym etapie procesu grupowego
  b)    Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w trakcie szkoleń
  c)    Radzenie sobie z trudnymi uczestnikami

Terminy i zapisy na szkolenie:

 

07.09.2019, Poznań, 250 zł brutto (203,26 zł netto) Zapis na ten termin

27.10.2019, Warszawa, 250 zł brutto (203,26 zł netto) Zapis na ten termin

23.11.2019, Wrocław, 250 zł brutto (203,26 zł netto) Zapis na ten termin

18.01.2019, Warszawa, 250 zł brutto (203,26 zł netto) Zapis na ten termin