Prezentowana pomoc logopedyczna Różnicowanie głosek k i twspomoże rozróżniać głoski /t/ i /k/. Ćwiczenie to wspiera rozwój mowy, a w szczególności prawidłową artykulację głosek oraz doskonalą słuch fonemowy.

Sposób przeprowadzenia ćwiczenia:

Tosia i Kuba idą na wiosenny spacer do parku. Co zapamiętali?

Zadaniem dziecka jest znalezienie i nazwanie wyrazów z głoską /t/ i ich umiejscowienie w „dymku” (Karta pracy - Myśli Tosi) a z głoską /k/ w dymku (Karta pracy - Myśli Kuby).

Karty pracy: 

  1. Tosia i Kuba
  2. Tosia zapamiętała. Materiał obrazowo-wyrazowy głoska /t/
  3. Kuba zapamiętał. Materiał obrazowo-wyrazowy głoska /k/
  4. Materiał – wszystkie głoski /k/ i /t/ do wycięcia i segregowania przez dziecko.

 

Logopeda Adrianna Zbińska

Adrianna Zbińska

Logopeda