Metoda krakowskaWykształcenie:

 • Logopedia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
 • Uprawnienia Pedagogiczne - Studium Pedagogiczne, Uniwersytet Zielonogórski
 • Prawo, Uniwersytet Wrocławski
 • Zarządzanie, Uniwersytet Wrocławski

Ukończone szkolenia:

 • Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej, prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska, Instytut Edukacji Logopedycznej
 • Metody wywoływania głosek, dr Alicja Kabała, Centrum Metody Krakowskiej
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu, dr hab. Marta Korendo, prof. UP, Centrum Metody Krakowskiej
 • Stymulacja procesów myślenia,  dr hab. Marta Korendo, prof. UP, Centrum Metody Krakowskiej
 • Terapia Neurobiologiczna - dla początkujących - prof. Jagoda Cieszyńska, Centrum Metody Krakowskiej
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji, Centrum Metody Krakowskiej, dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®, Centrum Metody Krakowskiej, dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek
 • Dyslalia ankyloglosyjna - o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii, dr hab. Barbara Ostapiuk, Instytut Edukacji Logopedycznej
 • Smykopląsy! - kreatywne warsztaty logorytmiczne - Smykoterapia Katarzyna Stempień
 • Logorytmika – ruch słuch słowo© - Uprawnienia do prowadzenia zajęć logorytmicznych, ProCentrum
 • Bajkoterapia w pracy nauczyciela i pedagoga, Edumach
 • Teatroterapia, MAC
 • Organizacja pracy logopedy w przedszkolu/szkole, Oświata
 • Seplenienie (szereg szumiący, ciszący i syczący). ABC początkującego logopedy, Sylwia Zasada, Instytut Logopedyczny,
 • Rotacyzm. ABC początkującego logopedy, Sylwia Zasada, Instytut Logopedyczny
 • Terapia przez zabawę, Edumach
 • Rozwijanie zdolności koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci w szkole, przedszkolu i placówce oświatowej, Edmuch
 • Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, Edumach
 • Gramy i czytamy. Czytanie i zabawa, Edumach
 • Jak doskonalić pisanie poprzez gry i zabawy?, Edumach
 • Gry i zabawy w terapii dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania, Edumach
 • Wsparcie dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, Edumach
 • Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych (IPET), Edumach
 • Szkolenie dla trenerów: Piotra Tymochowicza
 • Szkolenia trenerskie (dwa poziomy) – Metaedukacja
 • Szkolenia trenerskie (dwa poziomy) – Moderator

 

Logopeda Adrianna Zbińska

Adrianna Zbińska

Logopeda

O mnie