Testy logopedyczne standaryzowaneGabinet wyposażony jest w niezbędne pomoce do skutecznej diagnozy i terapii logopedycznej:

 1. Kwestionariusze i testy standaryzowane do badania indywidualnego i badań przesiewowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych:
 • 100 wyrazowy test artykulacyjny Ewa Krajna, wyd. KOMLOGO
 • Test słuchu fonemowego: KOSF – Karty Oceny Słuchu Fonemowego, Ewa Gruba, wyd. KOMLOGO
 • Test do badania słuchu fonematycznego u dzieci i dorosłych Elżbieta Szeląg , Aneta Szymaszek , wyd. Gdańskie Wydawnictwo PsychologiczneBajki i wierszyki logopedyczne
 • Logopedyczny test przesiewowy dla dzieci w wieku szkolnym, Grabias S., Z. M. Kurkowski, T. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Test do badań przesiewowych mowy dla dzieci w wieku przedszkolnym, Michalak-Widera Iwona, Węsierska Katarzyna Iwona Michalak-Widera, wyd. KOMLOGO
 • Kwestionariusz badania mowy, Grażyna Billewicz, Brygida Zioło, Oficyna Wydawnicza IMPULS
 • Test Sprawności Językowej, Zbigniew Tarkowski, Wydawnictwo Polskiej Fundacji Zaburzeń Mowy
 • Skala Prognoz Edukacyjnych SPE IBE, Grażyna Krasowicz-Kupis, Katarzyna Bogdanowicz, Katarzyna Wiejak, IBE Pracownia Testów
 • Skale do badania rozwoju społeczno- emocjonalnego małych dzieci, Magdalena Czub, IBE Pracownia Testów
 • Inwentarz Rozwoju Mowy i Komunikacji: SŁOWA I GESTY (IRMIK SIG), Magdalena Smoczyńska, IBE Pracownia Testów
 • Inwentarz Rozwoju Mowy i Komunikacji: SŁOWA I ZDANIA (IRMIK SIZ), Magdalena Smoczyńska, IBE Pracownia TestówPomoce logopedyczne
 • Krótki Inwentarz Rozwoju Mowy i Komunikacji KIRMIK, Grzegorz Krajewski, Magdalena Smoczyńska, IBE Pracownia Testów
 • Język i komunikacja – skala obserwacyjna dla nauczycieli, Magdalena Kochańska, IBE Pracownia Testów
 • Ryzyko dysleksji, dysortografii i dysgrafii. Skala Ryzyka Dysleksji wraz z normami dla klas I i II, Marta Bogdanowicz, Wyd. Harmonia

     2. Pomoce do terapii:

 • Logopedyczne gry planszowe (wyd. KOMLOGO)
 • Bajki i wierszyki logopedyczne
 • Historyjki obrazkowe
 • Rymowanki logopedyczne
 • Seria logopedyczna: Kocham czytać, autorstwa prof. Jagody Cieszyńskiej, do wczesnej nauki czytania dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz starszych zagrożonych dysleksją, z wadami wymowy.
 • Program słuchowy autorstwa prof. Jagody Cieszyńskiej i Elżbiety Wianeckiej „Słucham i uczę się mówić”. Jest on przeznaczony dla dzieci dwujęzycznych, niedosłyszących, z niezakończonym rozwojem mowy, z wadami wymowy
 • Akrobatyka języka
 • Memory logopedyczne
 • Piotruś logopedyczny
 • Układanki lewopółkulowe (Metoda Krakowska)

 

Logopeda Adrianna Zbińska

Adrianna Zbińska

Logopeda