Adrianna Zbińskalogopeda, wykładowca, trener umiejętności komunikacyjnych, wystąpień publicznych i emisji głosu. Założyciel i trener w Szkole Trenerów od 2007 r. Prowadzę terapię logopedyczną z wykorzystaniem Metody Krakowskiej, indywidualną dla osób dorosłych i dzieci oraz zajęcia grupowe – logorytmikę. Posiadam uprawnienia pedagogiczne oraz uprawnienia do prowadzenia logorytmiki i bajkoteterapii (bajki relaksacyjne, psychoedukacyjne, psychoterapeutyczne).

Moja specjalizacja: Terapia dzieci i dorosłych

 • Budowanie systemu językowego, programowanie języka, przy zaburzeniach komunikacji
 • Stymulacja i wyrównywanie nieprawidłowości w rozwoju mowy
 • Ocena rozwoju mowy dzieci i dorosłych
 • Opóźniony rozwój mowy (ORM)
 • Wady wymowy (dyslalia):
  • nieprawidłowa wymowa głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż
  • nieprawidłowa wymowa głosek l, r
  • nieprawidłowa wymowa głosek k, g
  • zaburzenia realizacji dźwięczności
  • opuszczanie, zastępowanie i/lub zniekształcanie większości głosek
  • dyslalia ankyloglozyjna
 • Wczesna interwencja logopedyczna:Diagnoza i terapia dzieci od 1 do 3 roku życia
 • Usprawnianie zdolności motorycznych aparatu mowy.

 

Logopeda Adrianna Zbińska

Adrianna Zbińska

Logopeda

O mnie