Cały proces postępowania logopedycznego, według którego pracuję, przebiega w sposób następujący: Postępowanie logopedyczne

Źródło: Model czynności w procesie postępowania logopedycznego. Opracowanie własne na podstawie: S. Grabias, 2017, s. 43-62

 

Logopeda Adrianna Zbińska

Adrianna Zbińska

Surdologopeda, logopeda